PAVLIC-ASFALT-BETON

Građevinarstvo, proizvodnja asfalta, betona, betonske galanterije, zbrinjavanje građevinskog otpada, eksploatacija šljunka te održavanje cesta u ljetnim i zimskim uvjetima

O NAMA

1.1. O nama:

Sjedište poduzeća Pavlic-asfalt-beton nalazi se u Međimurskoj županiji, točnije u Donjem Kraljevcu, Murska 48. Vlasnik poduzeća je gospodin Zvonimir Pavlic iz Goričana.

 

           Poduzeće je svoje poslovanje započelo 1989. godine. Te godine poduzeće je započelo svoj rad sa par radnih strojeva, rabljenom asfaltnom bazom, dva kamiona i 10 zaposlenih radnika.

        

           Pravovremeni potezi i poduhvati, te ulaganja u razvoj, naravno, i kvaliteta izvedbe, višestruko su se isplatili. Danas je poduzeće Pavlic-asfalt-beton jedno od sigurnijih i stabilnijih poduzeća u Međimurju, a i u Hrvatskoj.

Trenutno poduzeće zapošljava 64 zaposlenika od čega VSS/VŠS – 4 radnika,  SSS/VKV/KV/NKV – 60 radnika i 3 učenika koji vrše praksu. Baza poduzeća nalazi se na površini od  20.000,00 m2 prostora i   posjeduje 100.000.000,00 kn u vrijednosti opreme i strojeva za izvođenje radova.

 

1.2. Referentna lista izvedenih radova:

1.2.1.  INVESTITOR HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

      Višegodišnje izvođenje radova  na održavanju asfaltnih vodo-zaštitnih  obloga ( kosina nasipa) i prometnih površina na HE Dubrava i HE Čakovec:

· asfaltne obloge – prometnice, platoi strojarnice i brane

· sanacija pukotina i oštećenja asfaltnih vodo-zaštitnih obloga

· sanacija asfaltnih obloga mastiks i lijevanim asfaltom

· Višegodišnje obavljanje ''zimske službe''  na prometnim i revizijskim  površinama na HE Dubrava i HE Čakovec

· Obnova kolničke i  pješačke konstrukcije na mostovima HE Varaždin, brani HE Čakovec i HE Dubrava

Održavanje nasipa akumulacijskog jezera HE Dubrava i HE Čakovec: izvođenjem zemljanih radova:

sanacije odvodnih i drenažnih kanala

sanacija nasute brane

sanacija preljevnih građevina brane, strojarnice i slapišta ''mini'' hidrocentrale

· Rekonstrukcija krune nasipa akumulacije izvedbom asfaltnog zastora i zaštitne konstrukcije valobrana na HE Dubrava i HE Čakovec (u dužini 4500m1)

· Izvedba i održavanje objekata za tehnička promatranja (piezometri, vodomjerne letve) na HE Dubrava

HEP - dalekovod    2 x 400 KV dalekovod Žerjavinec - državna granica, izvedba vlačno-tlačnih temelja na trasi dalekovoda dužine 35km

1.2.2. INVESTITOR Županijska uprava za ceste MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Investicije:

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u Goričanu

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u D.Vidovcu

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u Šenkovcu

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u G. Hrašćanu

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u Dekanovcu

· Izgradnja pješačko-biciklističkih staza  u Novakovcu, Podturnu, Miklavcu, Križovcu, M. Subotici…

· Izgradnja cestovnog  mosta u Štefancu

· Pješačka staza i uređenje Čakovečke ulice u D. Kraljevcu

· Sanacija lokalnih i županijskih cesta na području Međimurske županije

Županijska cesta 2034,

dionica D. Kraljevec – Hemuševec

Čakovečka ulica u D. Kraljevcu

dionica u  naselju Hodošan

o  Županijska cesta 20037, Podbrest – Orehovica

 Županijska cesta 2026, dionica D. Kraljevec – Prelog

 

1.2.3. INVESTITOR GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Investiranje grada:

Rekonstrukcija ulica i izgradnja pješačke staze u Murskom Središću u ulici Rade Končara i Marka Kovača

izgradnja prometnice industrijske zone u  ulici Slatine sa pratećom                                                                infrastrukturom, tj.  izvedba sustava odvodnje oborinskih voda i izvedba telekomunikacijske mreže

1.2.4. INVESTITOR GRAD PRELOG

Izgradnja:

Rekonstrukcija ulica i izgradnja pješačkih staza u Prelogu

Popločenje Glavne i Zvonimirove ulice u Prelogu, te izgradnja autobusnog    stajališta u  Draškovcu

 

1.2.5. INVESTITOR MEĐIMURSKE VODE

Rekonstrukcija pristupne ceste vodospreme Zebanec sa izvedbom kanalizacije  za odvodnju oborinskih voda

1.2.6. INVESTITOR HESPO PRELOG

Vanjsko uređenje prometnih površina i parkirališta sa izvedbom kanalizacije za odvodnju oborinskih voda  poslovno-industrijskih građevina tvornice “Hespo” u Prelogu

Izgradnja tvornice izvođenjem zemljanih i armirano-betonskih radova temeljenja AB montažne industrijske hale

1.2.7. OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI :

Vanjsko uređenje prometnih površina i parkirališta sa izvedbom kanalizacije za odvodnju oborinskih voda  i sanitarne vode  poslovne građevine “Kaufland” Čakovec

Vanjsko uređenje prometnih površina i parkirališta sa izvedbom kanalizacije sa prepumpnim stanicama za odvodnju oborinskih voda  i sanitarne vode, te izvedba vodovoda  poslovne građevine “Billa” Koprivnica

· Vanjsko uređenje prometnica i parkirnih površina, vodovod i kanalizacija  na poslovnoj građevini - tvornica čarapa  “Tubla” u Čakovcu

· Rušenje postojeće armiranobetonske  proizvodne hale sa zbrinjavanjem građevinskog otpada predrobljavanjem i prenamjena u regalno skladište modernog tipa kod poduzeća « Frank Zagreb »

· Izgradnja  prometnica u industrijskoj zoni jug  u Kotoribi

· Izgradnja  prometnica u krugu nove bolnice u Čakovcu

· Vanjsko uređenje prometnih površina i parkirališta sa izvedbom kanalizacije za odvodnju oborinskih voda  poslovno-industrijskih građevina tvornice ''Neckermann'' i ''Baumax'' u Varaždinu

· Nadvožnjak preko auto-ceste  Goričan - D. Hrašćan

· Centar Kovačić Ludbreg

· Poljoprivredna zadruga Čakovec, asfaltiranje i uređenje poslovnih prostora na više lokacija

· Uređenje poslovnog prostora “Tehnix” D. Kraljevec

· Uređenje poslovnog prostora Ferokotao i Novi Feromont u D. Kraljevcu

· Izvođenje asfalterskih radova u ulicama u Belici i Gardinovcu

· Uređenje poslovnog prostora “Velecommerce”

· Sanacija cesta i izgradnja pješačke staze u Koprivnici

· Uređenje poslovnog prostora salon automobila “Panda” Čakovec

· “Modeks”- toplice Vučkovec

· Asfaltiranje ulica u Novom Marofu

· Uređenje poslovnog prostora “Vajda” Čakovec

· Asfaltiranje ulica u Legradu

· Lokalna cesta Donja Dubrava – Podravska Selnica

· Vanjsko uređenje prometnica i parkirnih površina, vodovod i kanalizacija  na poslovnoj građevini -    tvornica čarapa  “Ytres” u D. Knegincu

· Vanjsko uređenje prometnica i parkirnih površina, vodovod i kanalizacija  na poslovnoj građevini - tvornica čarapa  “Com-prom” u Varaždinu

Izgradnja pješačko-biciklističke staze  u Varaždinu pokraj tvornice Neckermann

 

2. Poslovnik kvalitete i okoliša

 

              Poduzeće PAVLIC-ASFALT-BETON uvelo je sustav upravljanja kvalitetom da bi se postigao najviši mogući nivo kvalitete svih svojih usluga

 

u građevinarstvu, proizvodnji asfalta, betona,

betonskih proizvoda, zbrinjavanju građevinskog otpada,

 te održavanju cesta u ljetnim i zimskim uvjetima

 

             Namjena ovog Poslovnika kvalitete (u daljnjem tekstu Poslovnika) je da:

a/      nedvosmisleno ukaže na ovlaštenja i odgovornosti pojedinih funkcija u poduzeću,

b/      uspostavi, održava i unapređuje sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i drugim uočenim sustavima,

c/      osigura unapređivanje nadzora radnih procesa, procesa upravljanja društvom,

d/      osigura dokumentirane osnove za provjeravanje sustava upravljanja društvom,

e/      osigura stalnost kvalitete proizvoda i usluga,

f/       provodi osposobljavanje u okviru zahtjeva sustava upravljanja,

g/      prezentira sustav upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i drugim uočenim sustavima,

h/      ukazuje na sukladnost sustava kvalitete i  poduzeća PAVLIC-ASFALT-BETON sa zahtjevima nadležnih zakona i propisa, normi i ugovora s naručiteljima.

 

             Navedene sastavnice sustava upravljanja društvom osnove su na temelju kojih se uz poštivanje propisanih radnih postupaka, granskih, nacionalnih i međunarodnih normi razrađuje i primjenjuje cjelovit i svrhovit sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i drugim uočenim sustavima.

 

             Poslovnik kvalitete i okoliša poduzeća PAVLIC-ASFALT-BETON temeljni je dokument sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i drugim uočenim sustavima, te je kao takav dostupan u poduzeću.

 

Poduzeće također posjeduje Certifikat unutarnje kontrole proizvodnje betona

 

3.        Općenito

 

3.1        Opseg djelovanja

 

            Poduzeće PAVLIC-ASFALT-BETON  upisano je u obrtnom registru, UREDU DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI, Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odsjeku za gospodarstvo, za sljedeće djelatnosti:

 

45.11.0 – rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

60.24.0 – prijevoz robe (tereta) cestom

14.21.0 – vađenje šljunka i pijeska

23.20.0 – proizvodnja asfalta

45.23.0 – izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata

26.61.0 – proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo,

37.20.0 – reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka,

45.21.2 – izgradnja objekata niskogradnje,

1.41.      uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;uređenje i održavanje krajolika,

90.0.    – uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti,

28.5.   – obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi,

45.34. – ostali instalacijski radovi,

45.5.   – iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem,

45.24. – izgradnja hidrograđevinskih objekata,

45.21. – podizanje zgrada ( visokogradnja )

 

3.2.      Reference

 

             ISO 9001: 2015                          Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

             ISO 14001: 2015                        Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi

Zakoni i propisi RH

Certifikat unutarnje kontrole

proizvodnje betona