PAVLIC-ASFALT-BETON

Građevinarstvo, proizvodnja asfalta, betona, betonske galanterije, zbrinjavanje građevinskog otpada, eksploatacija šljunka te održavanje cesta u ljetnim i zimskim uvjetima

KONTAKT

Adresa:

Murska 48, 40320 Donji Kraljevec,

Međimurje

OIB: 11409370864

Centrala:

Phone: ++385 (0)40 655 525

Fax:     ++385 (0)40 655 535

E-mail.: uprava@pavlic-asfalt-beton.hr

            pavlic-asfalt-beton@ck.t-com.hr

Vlasnik:

Zvonimir Pavlic

E-mail.: zvonimirp@pavlic-asfalt-beton.hr

 

Tehnički direktor:

Predstavnik uprave za kvalitetu i okoliš:

Davor Horvat, ing.prom.

E-mail.: davor@pavlic-asfalt-beton.hr

Financijski direktor:

Darija Prša, bacc.oec.

E-mail.: darija.pavlic@gmail.com

Voditeljica komercijale, predaje ponuda, obračuna:

Petra Malović

Tel: 040 / 655 525

E-mail.: pavlic.p@gmail.com

            

Računovodstvo:

Tena Štefan, mag.oec.

E-mail : info@pavlic-asfalt-beton.hr

Voditelj nabave:

Tomica Korunek,

E-mail.: tomica@pavlic-asfalt-beton.hr

Voditelj laboratorija:

Ratko Gašparlin

E-mail.: lab@pavlic-asfalt-beton.hr

Voditelj održavanja i zimske službe:

Ivan Malović

E-mail.: ivan@pavlic-asfalt-beton.hr

Certifikat unutarnje kontrole

proizvodnje betona